لیست ها بروز شده تیرماه 1397 میباشند.

مجموعه تست های حقوق جزای اختصاصی بر اساس قانون مجازات اسلامی جدید (مواد ۲۱۶ الی ۵۴۸)

مجموعه تست های حقوق عمومی

  • مجموعه تست های حقوق جزای اختصاصی بر اساس قانون مجازات اسلامی جدید (مواد ۲۱۶ الی ۵۴۸)
  • برو بالا