لیست های مشاغل در مرداد 1397 بروزرسانی شده اند. با کد fb20 بیست درصد تخفیف بگیرید.

ضمانت نامه پیش پرداخت

قراردادهای خدماتی


ضمانت نامه پیش پرداخت
ضمانت نامه پیش پرداخت
700 تومان
خـرید و دانـلـود فـایـل
ضمانت نامه حسن انجام کار
ضمانت نامه حسن انجام کار
900 تومان
خـرید و دانـلـود فـایـل
ضمانت نامه برای شرکت در مناقصه
ضمانت نامه برای شرکت در مناقصه
700 تومان
خـرید و دانـلـود فـایـل
قرارداد واگذاری فعالیت های خدمات عمومی
قرارداد واگذاری فعالیت های خدمات عمومی
2,500 تومان
خـرید و دانـلـود فـایـل
فرم قرارداد و اگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدمات
فرم قرارداد و اگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدمات
800 تومان
خـرید و دانـلـود فـایـل
قرارداد طبخ غذا
قرارداد طبخ غذا
3,000 تومان
خـرید و دانـلـود فـایـل
قرارداد پشتیبانی نرم افزار جامع بیمارستان
قرارداد پشتیبانی نرم افزار جامع بیمارستان
2,000 تومان
خـرید و دانـلـود فـایـل
قرارداد فروش و نصب و راه اندازی آسانسور
قرارداد فروش و نصب و راه اندازی آسانسور
1,000 تومان
خـرید و دانـلـود فـایـل
قرارداد خرید خدمات آموزشی
قرارداد خرید خدمات آموزشی
2,000 تومان
خـرید و دانـلـود فـایـل
قرارداد خاکبرداری
قرارداد خاکبرداری
2,000 تومان
خـرید و دانـلـود فـایـل
قرارداد خدمات نظارتى
قرارداد خدمات نظارتى
1,000 تومان
خـرید و دانـلـود فـایـل
قرارداد خدمات فنی
قرارداد خدمات فنی
1,500 تومان
خـرید و دانـلـود فـایـل
قرارداد فضای سبز
قرارداد فضای سبز
2,500 تومان
خـرید و دانـلـود فـایـل
قرارداد مراکز خدمات درمانی
قرارداد مراکز خدمات درمانی
1,500 تومان
خـرید و دانـلـود فـایـل
برو بالا