banner-promise

لينک دانلود فايل پس از پرداخت وجه به ايميلتان ارسال و همچنين در فاکتور شما فعال مي شود.

پروژه وکالت در امور کیفری

 شناسنامه محصول

نوع فایل  ورد-Word قابل ویرایش و پرینت با کیفیت بالا
نحوه ارسال ایمیل – دانلود از سایت
تعداد صفحات  ۱۲ صفحه

رایگان!

  • توضیحات

توضیحات محصول

چکیده

مقدمه :

۱- وکیل شاکی در تحقیقات مقدماتی و نهائی با ملاحظه ماده ۱۲۸ و تبصره آن و ماده ۱۸۵ و ۱۸۶ از قانون آئین دادرسی کیفری بعنوان اصلی ترین مقررات در این زمینه قطعاً این مهم بارز می شود که هیچ محدودیت و ممنوعیت از نظر مقنن برای شاکی و وکیل او در تحقیقات مقدماتی وجود ندارد. بطوریکه هیچ قانون یا مقرراتی در این خصوص وجود نداشته و وکیل شاکی در تحقیقات مقدماتی و هم درتحقیقات نهائی نه تنها حق حضور دارد بلکه با اختیارات و امکانات بیشتری حق شرکت و حتی حق مداخله در تحقیقات مقدماتی را دارد یعنی از بدو تشکیل پرونده بدون حضور شاکی شکایت خود را با وکالت از شاکی مطرح نموده تا انتهای تحقیقات مقدماتی و نهایی و حتی اجراء حکم حاضر شده و ممنوعیتی نیز از حیث مداخله در تحقیقات مقدماتی و غیره را ندارد. عدم قید محدودیت اختیارات وکیل شاکی یعنی حق و آزادی کامل حضور او در تمامی مراحل رسیدگی کیفری است. و عدم مداخله او حتی در تحقیقات مقدماتی در قانون قید نشده و این فقدان ممنوعیت دلیل بر جواز قانونی است.

در هر شکل و صورت چه از لحاظ قانونی و چه از لحاظ کاربردی وکیل شاکی از امکانات بسیار زیادی برخوردار بوده و ترازوی عدالت نسبت به طرف شاکی و وکیل او سنگین تر است و تضمینات رعایت حقوق آنان در قانون و نظم کیفری ما بیشتر رعایت شده است. وکیل شاکی بدون حضور شاکی (اصیل) در تمامی مراحل رسیدگی می تواند حضور پیدا کند صرفاً از وی تحقیق و دلایل تحصیل می شود و اقدامات مقتضی و لازم را انجام می دهد. پرونده جهت مطالعه و هر اقدام دیگر به سهولت در اختیارش قرار می گیرد و دلایل خود را علیه متهم تا آنجا که می تواند به راحتی و با آزادی بیشتر به مرجع تحقیق ارائه می کند. حتی برخورد قضات و کارمندان اداری با او نیز بهتر و مناسب تر است در حالیکه این مسائل هیچکدام در خصوص متهم و وکیل او وجود نداشته و رعایت نمی شود. باز عکس قضیه نمود پیدا می کند این توازن و تساوی امکانات برای اصحاب دعوی و نماینده اجتماع تلقی نمی گردد. در حالیکه اصولاً می بایستی متهم و وکیل مدافع او از امکانات بیشتری برخوردار باشد تا با دفاع خوب و اقامه دلایل و برائت جستن عدالت کیفری بهتر و دقیق تر محقق شود. لذا امکانات و تضمینات حقوق شاکی و وکیل او با حقوق متهم و وکیل مدافعش قابل مقایسه نبوده و علی الخصوص در تحقیقات مقدماتی هیچ توازن و تساوی میان آنان نیست و صراحت های قانونی نیز فقط در مورد متهم و وکیل او می باشد. مضافاً این اختلاف صریحاً اصل ۳۵ قانون اساسی را مخدوش کرده و تساوی مورد نظر آن نادیده گرفته شده است.