پایان نامه بررسی و مقایسه اقتصادی – اجتماعی منافع قطارهای مسافربری درون شهری با قطارهای مسافربری از مادر شهر
banner-promise

لينک دانلود فايل پس از پرداخت وجه به ايميلتان ارسال و همچنين در فاکتور قابل دانلود میباشد.

در صورت داشتن هر گونه سوال در مورد لیست مشاغل ميتوانيد با شماره 09303735383 تماس بگيريد.

در تمام لیست ها شماره تلفن داخل فایل اصلی خریداری شده موجود میباشد.

تماس از طریق تلگرام و واتساپ با شماره 09303735383

پایان نامه بررسی و مقایسه اقتصادی – اجتماعی منافع قطارهای مسافربری درون شهری با قطارهای مسافربری از مادر شهر

 شناسنامه محصول

نوع فایل  PDF قابل پرینت با کیفیت بالا
نحوه ارسال ایمیل – دانلود از سایت
تعداد صفحات  ۱۹۳ صفحه

5,000 تومان

  • توضیحات

توضیحات محصول

پایان نامه بررسی و مقایسه اقتصادی – اجتماعی منافع قطارهای مسافربری درون شهری با قطارهای مسافربری از مادر شهر

این پژوهش به منظور ارزیابی اقتصادی – زیست محیطی منافع قطارهای مسافربری درون شهری و مقایسه آن با قطارهای مسافربری از مادر شهر به شهر اقماری انجام یافته است .به این منظور کلان شهر اصفهان جهت بررسی موردی این موارد انتخاب شده است.

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول

تعریف مسئله و اهمیت نیاز مطالعه

-۱-۱ مقدمه

-۲-۱ تاریخچه حمل ونقل ریلی

-۱-۳ روند انجام پژوهش

-۱-۴ ساختار پایان نامه

فصل دوم

کاوش در متون

-۱-۲ مقدمه

-۲-۲ تراموا

۲-۳- سیستم والی VAL

-۴-۲ راه آهن سریع معمولی

-۵-۲ راه آهن سریع مدرن

-۶-۲ راه آهن سبک شهری و برون شهری ( LTR )

-۱-۶-۲ بررسی انواع سطوح عملکردی و بهره برداری از قطار های سبک

-۲-۶-۲ سطح خدمتی ۱- ساده ترین سیستم عملکردی

-۳-۶-۲ سطح خدمتی ۲-کمی غیرهمسطح وکنترل کامل مسیر بااستفاده ازچراغ راهنمائی

۴-۶-۲ سطح خدمتی ۳-مسیرزیرگذردرمناطق مرکزی شهرواستفاده ازسیستم رایانهای

۵-۶-۲ سطح خدمتی ۴ -عمده مسیر بصورت زیر گذر و مجرا از ترافیک ووسائل نقلیه

-۶-۶-۲ عملکرد راه آهن سبک در شهرهای در حال توسعه

-۷-۲ تک ریلیها

-۱-۷-۲ منوریل ایستاده

-۲-۷-۲ منوریل آویخته

-۳-۷-۲ منوریل هیبرید

-۸-۲ مترو ( MRT )

-۱-۸-۲ انواع واگنهای سیستم MRT

-۲-۸-۲ وسیله نقلیه طرح سیستم MRT

فصل سوم

بررسی روشهای مختلف ارزیابی اقتصادی و زیست محیطی سیسمتهای حمل ونقل

-۱-۳ اهداف و معیارهای ارزیابی سیستم های حمل ونقل ریلی

-۲-۳ روشهای ارزیابی اقتصادی

-۳-۳ روشهای ارزیابی کیفی

-۱-۳-۳ کارائی هزینه

-۲-۳-۳ تکنیک طبقه بندی

-۳-۳-۳ تکینیک امتیاز دهی

-۱-۳-۳-۳ طبقه بندی ترکیبی

-۲-۳-۳-۳ طبقه بندی وزن داده شده

-۳-۳-۳-۳ معیار مقیاس دهی شده

۴-۳-۳-۳ توافق گروهی

فصل چهارم

معرفی ویژگی سفر سازی شهرهای اقماری به مادرشهرموردمطالعه و مقایسه با کالان شهرها

-۱-۴ مقدمه

-۲-۴ مشکلات ترددی کلان شهر اصفهان

-۳-۴ اطلاعات ترافیکی شبکه شهر اصفهان

-۱-۳-۴ تصادفات

-۲-۳-۴ آلودگی هوا

-۳-۳-۴ اتلاف وقت وانرژی

-۴-۴ راهکار ها

-۱-۴-۴ قطار شهر

-۲-۴-۴ معاینه فنی خودرو

-۵-۴ شهرهای اقماری

-۶-۴ ظرفیت شهرهای اقماری مورد مطالعه

-۱-۶-۴ پولاد شهر

-۲-۶-۴ بهارستان

-۷-۴ جمعیت در منطقه

-۱-۷-۴ پولاد شهر

-۲-۷-۴ بهارستان

-۸-۴ وضعیت موجود ترددو رفت وآمد در منطقه شرایط حاضر ترافیک

-۱-۸-۴ پولادشهر

-۱-۱-۸-۴ وضعیت موجود وسائل نقلیه حمل مسافر

-۲-۱-۸-۴ ترکیب تعداد مسافرین

-۲-۸-۴ بهارستان

-۱-۲-۸-۴ ترکیب تعداد مسافرین

-۹-۴ پیش بینی جمعیت شهرهای اقماری مورد مطالعه

-۱-۹-۴ پیش بینی رشد جمعیت بخش های مختلف اقتصادی

-۱۰-۴ پیش بینی میزان تقاضای سفردر محورهای مورد مطالعه

۱۱-۴ تعیین سهم قطار مسافر ی محورهای مورد مطالعه

-۱۲-۴ بررسی هزینه های احداث مترو از کلان شهرها به شهرهای اقماری

-۱-۱۲-۴ حدودعملیات اجرائی

-۲-۱۲-۴ هزینه های احداث مترو – اصفهان – پولادشهر

-۳-۱۲-۴ هزینه های احداث مترو اصفهان – ذوب آهن

-۴-۱۲-۴ بررسی هزینه های احداث مترو از کلان شهر اصفهان به شهر اقماری بهارستان

-۱۳-۴ بررسی هزینه های احداث مترو در درون کلان شهر اصفهان

-۱-۱۳-۴ هزینه های مترو کاوه – پاسداران

-۲-۱۳-۴ برآورد میزان ادوات ناقله مورد نیاز پروژه

فصل پنجم

ارزیابی مسیرهای مورد مطالعه

-۱-۵ مقدمه

-۲-۵ مهمترین مشکلات حمل ونقل ریلی شهری

-۳-۵ اولویت برای سیستم های حمل ونقل عمومی

-۴-۵ مقایسه هزینه های بهره برداری از سیستم های مختلف

-۵-۵ نتیجه گیری

-۶-۵ ارزیابی مسیرهای مورد مطالعه

-۷-۵ شاخص های ارزیابی

-۸-۵ منافع اقتصادی تبدیل سفرهای شهری به ریلی

-۱-۸-۵ صرفه جوئی در زمان سفر

-۲-۸-۵ کاهش در هزینه خرید و بکار گیری گونه های دیگر حمل و نقل

-۳-۸-۵ نتایج تحلیل اقتصادی

-۹-۵ منافع اقتصادی تبدیل سفرها ازکلان شهر به شهر اقماری بصورت ریلی

-۱-۹-۵ نیازهای ملی

-۲-۹-۵ منافع اقتصادی – اجتماعی احداث متروی اصفهان – بهارستان

-۳-۹-۵ برآورد درآمد حاصل از پروژه

-۴-۹-۵ نتایج تحلیل اقتصادی

-۱۰-۵ منافع اقتصادی – اجتماعی احداث متروی اصفهان – پولادشهر

-۱-۱۰-۵ صرفه جوئی در زمان سفر

-۲-۱۰-۵ کاهش در هزینه گونه های دیگر

-۳-۱۰-۵ صرفه جوئی در هزینه های اقتصادی اسکان جمعیت در شهر اصفهان

-۴-۱۰-۵ برآورد درآمد

-۵-۱۰-۵ نتایج تحلیل اقتصادی پروژه

-۱۱-۵ مقایسه نموداری نتایج ارزیابی

فصل ششم

نتیجه گیری و پیشنهادات

فهرست منابع فارسی

فهرست منابع غیر فارسی

پیوست ها