banner-promise

لينک دانلود فايل پس از پرداخت وجه به ايميلتان ارسال و همچنين در فاکتور شما فعال مي شود.

لیست تولیدی های نان کرمان

شناسنامه محصول

تعداد اطلاعات  ۱۰۰ رکورد
نحوه ارسال ایمیل – دانلود از سایت
نوع فایل اکسل-Excel قابل پرینت با کیفیت بالا
اطلاعات شامل نام شرکت / واحد| نام مدیر | تلفن | نام شهر | آدرس

2,000 تومان

  • توضیحات

توضیحات محصول

نمونه ای از لیست

ردیف نوع فعالیت نام شرکت / واحد نام مدیر تلفن نام شهر آدرس
۱ تولید نانهای حجیم وفانتزی، ساندویچی،قندی، رژیمی و طبی واحد نان فانتزی کرمان منطقه  ۰۳  شهرداری  –  کرمان، خیابان شهید بهشتی، نرسیده به چهارراه سمیه
۲ تولید نانهای حجیم وفانتزی، ساندویچی،قندی، رژیمی و طبی واحد نان فانتزی محمدی کرمان منطقه  ۰۲  شهرداری  –  کرمان، بلوار نصر
۳ تولید نانهای حجیم وفانتزی، ساندویچی،قندی، رژیمی و طبی واحد نان فانتزی به نان پخت کرمان منطقه  ۰۳  شهرداری  –  کرمان، پارک مطهری نبش خیابان خیام
۴ تولید نانهای حجیم وفانتزی، ساندویچی،قندی، رژیمی و طبی واحد نان فانتزی گل گندم کرمان منطقه  ۰۳  شهرداری  –  کرمان، خیابان شیهد مصطفی خمینی، چهارراه زندان
۵ تولید نانهای حجیم وفانتزی، ساندویچی،قندی، رژیمی و طبی واحد نان فانتزی امین کرمان منطقه  ۰۳  شهرداری  –  کرمان ، خیابان میرزا آقاخان جنوبی
۶ تولید نانهای حجیم وفانتزی، ساندویچی،قندی، رژیمی و طبی واحد نان فانتزی علی همت آبادی کرمان منطقه  ۰۲  شهرداری  –  کرمان، ۲۰ متری دانشجو، بعد از شهرک بانک مسکن
۷ تولید نانهای حجیم وفانتزی، ساندویچی،قندی، رژیمی و طبی واحد نان فانتزی نانک کرمان منطقه  ۰۳  شهرداری  –  کرمان ، چهارراه احمدی، روبروی بانک صادرات
۸ تولید نانهای حجیم وفانتزی، ساندویچی،قندی، رژیمی و طبی نان گندم زار کرمان منطقه  ۰۲  شهرداری  –  کرمان، میدان آزادی ابتدای بلوار شهید قدوسی
۹ تولید نانهای حجیم وفانتزی، ساندویچی،قندی، رژیمی و طبی نان فانتزی گل نان کرمان منطقه  ۰۳  شهرداری  –  کرمان خیابان آسایباد جنوبی روبروی تکیه
۱۰ تولید نانهای حجیم وفانتزی، ساندویچی،قندی، رژیمی و طبی واحد نان فانتزی خوشه زرین کرمان منطقه  ۰۲  شهرداری  –  کرمان، چهارراه شفا