banner-promise

لينک دانلود فايل پس از پرداخت وجه به ايميلتان ارسال و همچنين در فاکتور شما فعال مي شود.

لیست تولیدی های نان قزوین

شناسنامه محصول

تعداد اطلاعات  ۳۰ رکورد
نحوه ارسال ایمیل – دانلود از سایت
نوع فایل اکسل-Excel قابل پرینت با کیفیت بالا
اطلاعات شامل نام شرکت / واحد| نام مدیر | تلفن | نام شهر | آدرس

600 تومان

  • توضیحات

توضیحات محصول

نمونه ای از لیست

ردیف نوع فعالیت نام شرکت / واحد نام مدیر تلفن نام شهر آدرس
۱ تولید نانهای حجیم وفانتزی، ساندویچی،قندی، رژیمی و طبی (۴۴۳)فانتزی عباسی قزوین منطقه  ۲  شهرداری  –  خیابان شهید عباسپور
۲ تولید نانهای حجیم وفانتزی، ساندویچی،قندی، رژیمی و طبی (۱۹۶) فانتزی کرسفی قزوین منطقه  ۱  شهرداری  –  انتهای خیابان راه آهن
۳ تولید نانهای حجیم وفانتزی، ساندویچی،قندی، رژیمی و طبی ( ۵۰۳ ) بلوکه پزی عابدینی قزوین منطقه  ۱  شهرداری  –  منتظری جدید
۴ تولید نانهای حجیم وفانتزی، ساندویچی،قندی، رژیمی و طبی (۱۷۷)فانتزی کانون معلولین قزوین منطقه  ۱  شهرداری  –  راه آهن نرسیده به پل
۵ تولید نانهای حجیم وفانتزی، ساندویچی،قندی، رژیمی و طبی (۴۳۳)بلوکه پزی رحیم لو قزوین منطقه  ۱  شهرداری  –  خیابان منتظری – روبروی سلامگاه
۶ تولید نانهای حجیم وفانتزی، ساندویچی،قندی، رژیمی و طبی (۳۸۱)فانتزی صفاری قزوین منطقه  ۱  شهرداری  –  خیابان امام نرسیده به بازار وزیر
۷ تولید نانهای حجیم وفانتزی، ساندویچی،قندی، رژیمی و طبی (۳۶۳)فانتزی حکمت قزوین منطقه  ۱  شهرداری  –  خیابان طالقانی روبروی اداره برق
۸ تولید نانهای حجیم وفانتزی، ساندویچی،قندی، رژیمی و طبی ( ۴۲۸ ) فانتزی نداف قزوین منطقه  ۱  شهرداری  –  چهارراه منتظری
۹ تولید نانهای حجیم وفانتزی، ساندویچی،قندی، رژیمی و طبی (۳۷۶) فانتزی بابائی قزوین منطقه  ۲  شهرداری  –  خیابان توحید
۱۰ تولید نانهای حجیم وفانتزی، ساندویچی،قندی، رژیمی و طبی (۴۳۰)فانتزی کنعان قزوین منطقه  ۲  شهرداری  –  خ سعدی روبروی منبع آب – جنب بانک صادرات ک نوروزی