دانلود پایان نامه بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت (ABC) در صنایع آلومینیوم
banner-promise

لينک دانلود فايل پس از پرداخت وجه به ايميلتان ارسال و همچنين در فاکتور قابل دانلود میباشد.

در صورت داشتن هر گونه سوال در مورد لیست مشاغل ميتوانيد با شماره 09303735383 تماس بگيريد.

در تمام لیست ها شماره تلفن داخل فایل اصلی خریداری شده موجود میباشد.

تماس از طریق تلگرام و واتساپ با شماره 09303735383

دانلود پایان نامه بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت (ABC) در صنایع آلومینیوم

 شناسنامه محصول

نوع فایل  ورد-Word قابل پرینت با کیفیت بالا
نحوه ارسال ایمیل – دانلود از سایت
تعداد صفحات  ۱۶۲ صفحه

4,000 تومان

  • توضیحات

توضیحات محصول

چکیده

سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت یکی از سیستم‌های نوین بهای تمام شده محصولات و خدمات می‌باشد که اطلاعات مورد نیاز مدیران را بهتر و دقیق‌تر فراهم می‌کند و استفاده کنندگان را در امر تصمیم‌گیری صحیح و مناسب یاری می‌نماید. این پژوهش جزء تحقیقات علمی و کاربردی است که در کارخانجات تولیدی نورد آلومینیوم انجام گرفته است که پس از بررسی و تجزیه و تحلیل روش موجود بهای تمام شده آن کارخانه و تشخیص نقاط ضعف و قوت آن به تبیین اهمیت سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت در کارخانه نورد پرداخته و سپس مراحل سیستم ABC شناسایی گردیده است.

همانطور که از موضوع تحقیق برمی‌آید، محقق بدنبال تعیین اهمیت سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت کارخانجات تولیدی نورد آلومینیوم اراک بوده و برای اینکار در قلمرو زمانی سال مالی ۸۳-۸۴ شرکت مذکور، صورتهای مالی و اطلاعات مالی مربوط به آن دوره را مورد بررسی قرار داده و پس از شناخت سیستم حاکم بر شرکت و نحوه گردش عملیات حسابداری آن و شناسایی مراکز فعالیت عمده و تلفیق منطقی این فعالیتها، نهایتاً ۱۳ فعالیت را بعنوان زیربنای سیستم ABC شناسایی کرده و محرکهای هزینه هرکدام از این فعالیتها را انتخاب کرده است.

نتیجه مطالعات و تحقیقات انجام شده چنین نشان داد، که استفاده از سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت نه تنها باعث تخصیص هرچه دقیق‌تر هزینه‌های سربار می‌شود بلکه باعث می‌گردد که مدیران داخلی شرکتها با استفاده از اطلاعات بدست آمده، در خصوص برنامه‌ریزی و کنترل تولید تصمیمات بهتری را اتخاذ نموده و شرکت را در کسب سود یاری نمایند.

فهرست:

چکیده۱
فصل اول: کلیات۲
۱-۱ مقدمه۳
۲-۱ بیان مساله۸
۳-۱ انگیزه‌های انتخاب موضوع تحقیق۹
۴-۱ اهداف تحقیق ۱۰
۵-۱ اهمیت موضوع تحقیق۱۰
۶-۱ سوالات اصلی تحقیق۱۱
۷-۱ فرضیه‌های تحقیق۱۱
۸-۱ نوآوری تحقیق۱۱
۹-۱ تعاریف عملیاتی۱۲
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق۱۴
قسمت اول: مفاهیم حسابداری بهای تمام شده و انواع سیستم‌های حسابداری۱۵
۱-۲ حسابداری بهای تمام شده۱۵
۲-۲ اهمیت بهای تمام شده و اقلام تشکیل دهنده آن۱۵
۳-۲ نقش اطلاعات حسابداری در تصمیم‌گیری۱۶
۴-۲ بخششهای سیستم حسابداری بهای تمام شده۱۷
۵-۲ عوامل موثر بر سیستم حسابداری بهای تمام شده۱۸
۶-۲ ماهیت حسابداری بهای تمام شده۲۰
۷-۲ عناصر تشکیل دهنده بهای تمام شده۲۲
۸-۲ سیستمهای هزینه‌یابی۲۳
۹-۲ سیستمهای هزینه‌یابی سنتی۲۳
۱۰-۲ سیستمهای هزینه‌یابی سفارش کار۲۷
۱۱-۲ سیستمهای هزینه‌یابی مرحله‌ای۲۸
۱۲-۲ هزینه‌یابی محصولات مشترک و فرعی۳۳
۱۳-۲ هزینه‌یابی بر مبنای هدف۴۹
قسمت دوم: هزینه یابی برمبنای فعالیت ABC و انواع سیستم‌های هزینه یابی برمبنای فعالیت۵۵
۱۴-۲ مقدمه۵۵
۱۵-۲ نقش و اهمیت هزینه سربار در تولید۵۷
۱۶-۲ حسابداری مدیریت۵۷
۱۷-۲ رویکردهای حسابداری مدیریت۵۸
۱۸-۲ هدفهای حسابداری مدیریت۵۸
۱۹-۲ تفاوتهای اساسی بین حسابداری مدیریت و حسابداری مالی۶۰
۲۰-۲ روابط بین حسابداری مالی، سیستم حسابداری بهای تمام شده و حسابداری مدیریت۶۱
۲۱-۲ طبقه‌بندی هزینه‌ها۶۲
۲۲-۲ هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (ABC)63
۲۳-۲ کاربرد استفاده از سیستم ABC78
۲۴-۲ مناسب‌ترین زمان کاربرد سیستم ABC81
۲۵-۲ سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در مقایسه با سیستم سنتی۸۲
۲۶-۲ مدیریت بر مبنای فعالیت۸۳
۲۷-۲ نسل‌های هزینه‌یابی برمبنای فعالیت ۸۹
۲۸-۲ هزینه‌یابی مبتنی بر فعالیت بر مبنای زمان۹۴
۲۹-۲ قیمت‌گذاری برمبنای فعالیت
۳۰-۲ بودجه‌بندی بر مبنای فعالیت
قسمت سوم: ویژگی‌های صنایع آلومینیوم و کاربرد هزینه‌یابی برمبنای فعالیت ۹۷
۲۹-۲ مشخصات قلمرو تحقیق۹۷
۳۰-۲ شمای ارتباطی سیستم بهای تمام شده با سایر سیستمهای اطلاعاتی۱۰۳
۳۱-۲ فرآیند تولید در شرکت۱۰۴
۳۲-۲ مراحل تولید۱۰۵
۳۳-۲ پروسه تولید۱۰۶
۳۴-۲ روش محاسبه بهای تمام شده۱۰۹
۳۵-۲ بهای تمام شده محصولات در سال ۱۳۸۳۱۱۵
۳۶-۲ طراحی و پیاده‌سازی سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت۱۱۷
۳۷-۲ مقایسه پیاده‌سازی و نصب۱۱۸
۳۸-۲ تعیین فعالیتها۱۲۱
۳۹-۲ تعیین محرکهای فعالیت۱۲۱
۴۰-۲ تخصیص هزینه‌ها۱۲۳
۴۱-۲ مقایسه هزینه سربار محصولات براساس سیستم سنتی و سیستم ABC124
۴۲-۲ مقایسه بهای تمام شده محصولات براساس سیستم سنتی و سیستم ABC124
قسمت چهارم: تحقیقات انجام شده۱۲۵
۴۳-۲ پیشینه تحقیق ۱۲۵
فصل سوم: متدولوژی تحقیق۱۳۳
۱-۳ مقدمه۱۳۴
۲-۳ روش تحقیق۱۳۴
۳-۳ ابزار تحقیق۱۳۵
۴-۳ فرضیه‌های تحقیق۱۳۵
۵-۳ قلمرو تحقیق۱۳۵
۶-۳ داده‌های تحقیق۱۳۶
۷-۳ متغیرهای تحقیق۱۳۷
۸-۳ روش جمع‌آوری داده‌ها۱۳۶
۹-۳ روش تحلیل داده‌ها۱۳۶
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق۱۳۸
۱-۴ مقدمه۱۳۹
۲-۴ آزمون فرضیه‌ها۱۳۹
۳-۴ فرضیه اصلی اول۱۳۹
۴-۴ فرضیه اصلی دوم۱۴۲
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات۱۴۵
۱-۵ نتیجه‌گیری و پیشنهادات۱۴۶
۲-۵ نتیجه‌گیری کلی۱۴۶
۳-۵ پیشنهادات حاصل از تحقیق۱۴۷
۴-۵ سایر پیشنهادات۱۴۸
۵-۵ پیشنهاد برای تحقیقات آینده۱۴۸
۶-۵ محدودیتهای تحقیق۱۴۷
پیوست۱۴۹
منابع و مأخذ۱۵۰
چکیده انگلیسی۱۵۳

دسته: , برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,