برچسب محصول - قیمت ناپایدار بنزین به نفع هیبریدی ها