برچسب محصول - الکتریکی کریمی

 • لیست الکتریکی های خراسان رضوی

  شناسنامه محصول

  تعداد اطلاعات  ۱۰۱۵ رکورد + ۷۹۱ رکورد فایل مجزا برای مشهد بروزرسانی شده
  نحوه ارسال ایمیل – دانلود از سایت
  نوع فایل اکسل-Excel قابل پرینت با کیفیت بالا
  اطلاعات شامل نام شرکت / واحد| نام مدیر | تلفن | نام شهر | آدرس
  20,300 تومان
 • لیست الکتریکی های تهران

  شناسنامه محصول

  تعداد اطلاعات  ۱۷۲۴ رکورد
  نحوه ارسال ایمیل – دانلود از سایت
  نوع فایل اکسل-Excel قابل پرینت با کیفیت بالا
  اطلاعات شامل نام شرکت / واحد| نام مدیر | تلفن | نام شهر | آدرس
  34,500 تومان
 • لیست الکتریکی های اصفهان

  شناسنامه محصول

  تعداد اطلاعات  ۹۵۰ رکورد
  نحوه ارسال ایمیل – دانلود از سایت
  نوع فایل اکسل-Excel قابل پرینت با کیفیت بالا
  اطلاعات شامل نام شرکت / واحد| نام مدیر | تلفن | نام شهر | آدرس
  19,000 تومان
 • لیست الکتریکی های اردبیل

  شناسنامه محصول

  تعداد اطلاعات  ۱۶۳ رکورد
  نحوه ارسال ایمیل – دانلود از سایت
  نوع فایل اکسل-Excel قابل پرینت با کیفیت بالا
  اطلاعات شامل نام شرکت / واحد| نام مدیر | تلفن | نام شهر | آدرس
  3,300 تومان
 • لیست الکتریکی های آذربایجان غربی

  شناسنامه محصول

  تعداد اطلاعات  ۴۴۳ رکورد
  نحوه ارسال ایمیل – دانلود از سایت
  نوع فایل اکسل-Excel قابل پرینت با کیفیت بالا
  اطلاعات شامل نام شرکت / واحد| نام مدیر | تلفن | نام شهر | آدرس
  8,850 تومان