برچسب محصول - الکتریکی حمید

 • لیست الکتریکی های خراسان رضوی

  شناسنامه محصول

  تعداد اطلاعات  ۱۰۱۵ رکورد + ۷۹۱ رکورد فایل مجزا برای مشهد بروزرسانی شده
  نحوه ارسال ایمیل – دانلود از سایت
  نوع فایل اکسل-Excel قابل پرینت با کیفیت بالا
  اطلاعات شامل نام شرکت / واحد| نام مدیر | تلفن | نام شهر | آدرس
  20,300 تومان
 • لیست الکتریکی های تهران

  شناسنامه محصول

  تعداد اطلاعات  ۱۷۲۴ رکورد
  نحوه ارسال ایمیل – دانلود از سایت
  نوع فایل اکسل-Excel قابل پرینت با کیفیت بالا
  اطلاعات شامل نام شرکت / واحد| نام مدیر | تلفن | نام شهر | آدرس
  34,500 تومان
 • لیست الکتریکی های اصفهان

  شناسنامه محصول

  تعداد اطلاعات  ۹۵۰ رکورد
  نحوه ارسال ایمیل – دانلود از سایت
  نوع فایل اکسل-Excel قابل پرینت با کیفیت بالا
  اطلاعات شامل نام شرکت / واحد| نام مدیر | تلفن | نام شهر | آدرس
  19,000 تومان
 • لیست الکتریکی های آذربایجان شرقی

  شناسنامه محصول

  تعداد اطلاعات  ۹۸۷ رکورد
  نحوه ارسال ایمیل – دانلود از سایت
  نوع فایل اکسل-Excel قابل پرینت با کیفیت بالا
  اطلاعات شامل نام شرکت / واحد| نام مدیر | تلفن | نام شهر | آدرس
  19,750 تومان